" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
Bible Studies Free Christian Books Free Christian eBooks About Us
 Absolutely FREE Printed Book
- Cebuano edition # 21

 


Ang Kalambigitan Taliwala Sa Pagministeryo ni JESUS ug Sa iya ni JUAN BAUTISTA Nga Nahitala diha Sa Upat ka mga Ebanghelyo

 

MGA SULOD

Pasiuna

 1. Kamo Kinahanglan Mahibalo ug Mosalig diha sa Pagministeryo ni Juan Bautista (Marcos 1:1-2)

 2. Si Juan Bautista Dili Kapakyasan (Mateo 11:1-14)

 3. Si Juan Bautista, Nga Nagtultol sa Dalan sa Pagkamatarung (Mateo 17:1-13)

 4. Tan-awa ang Pagministeryo ni Juan Bautista! (Lucas 1:17-23)

 5. Sa Masadya Kita Maglipay sa Himaya sa Dios (Juan 1:1-14)

 6. Kamo Ba Nahibalo sa mga Pagministeryo sa Duha ka mga Alagad sa Dios? (Juan 1:30-36)

 7. Ngano Nga si Jesus Midawat sa Bautismo? (Juan 3:22-36)

 8. Ipakatap ang Tinuod nga Ebanghelyo ug Ang Matarung nga Buhat ni Jesus (Mateo 3:1-17)

 9. Ang Kalambigitan taliwala sa Buhat ni Juan Bautista ug sa Ebanghelyo sa Pagpasig-uli alang sa Atong Kasal-anan (Mateo 21:32)

 10. Si Jesus Kinsa Mianhi Aron Pagpapas sa Inyong Kasal-anan (Mateo 3:13-17)

 11. "Tan-awa, Igapadala Ko ang Akong Magsasangyaw" (Marcos 1:1-5)

 12. Mosalig Kita kang Jesus Uban sa Pagsabot kang Juan Bautista (Lucas 1:1-17) 

 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Cebuano edition 21
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   

  register as a coworker
  Partner's Zone
     
  Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.