" Freely you have received, freely give " (Matthew 10:8)

HOME  |  SITEMAP  |  CONTACT US  |  HELP    
Bible Studies Free Christian Books Free Christian eBooks About Us
 Absolutely FREE Printed Book
- Javanese edition # 9

 


KÉMAH SUCI: Gambaran kang Trewaca Ngenani Jahshua Kristus ( I )

 

Katrangan

Gambaran kang Trewaca Ngenani Jahshua Kristus

Ringkesan

Kepiyé kita nemokaké bebener sing siningid ana ing Kémah Suci? Amung srana mangerténi Injil banyu lan Roh, inti sing sejati saka Kémah Suci mau, kita bisa mangerténi lan jelas anggoné mangsuli pitakonan iki.
Kasunyatané, kain léna alus sing ditenun nganggo benang biru, wungu lan abang sing ana ing gebéré gerbang pelataran Kémah Suci iku nudhuhaké ngenani karyané Jahshua Kristus ana ing mangsa Prajanjian Anyar sing wis nylametaké manungsa. Kanthi cara mangkéne, Sabda Kémah Suci ana ing Prajanjian Lawas lan Sabda ana ing Prajanjian Anyar iku kanthi raket sesambungan siji karo sijiné, kaya déné kain léna iku ditenun. Nanging, sayangé, bebener iki wis siningid suwé banget kanggo wong-wong sing ngudi bebener ana ing kekristenan.
Rawuh ana ing dunya, Jahshua Kristus dibaptisaké dénéng Yohanes lan mutahaké rahé ana ing Kayu Salib. Tanpa mangerténi sarta pracaya marang Injil banyu lan Roh, ora ana sing bisa nemokaké bebener sing dicethakaké ana ing Kémah Suci. Saiki kita kudu sinau bebener ana ing Kémah Suci lan pracaya. Kita kabéh kudu mangerténi lan pracaya marang bebener sing dicethakaké ana ing kain léna alus sing ditenun nganggo benang biru, wungu lan abang sing ditenun ana ing geberé pelataran Kémah Suci.Cathetan saka penerbit

Akéh wong-wong Kristen ing jaman iki ngaku wis pinanggih Injil kang mbasuh sakabéhéng dosaé, nalika sebeneré dhéwéké durung mangerténi bebener jain biru kang ana ing gapura pelataran Kémah Suci. Cetha banget menawa wong-wong Kristen sing isih duwé dosa ana ing atiné iku padha pracaya marang Jahshua kanthi wuta tanpa mangerténi bebener sing dicethakaké ana ing kain biru, kain wungu, lan kain abang sing ana ing gapura pelataran Kémah Suci.
Penulis buku iki banjur nyoba martakaké bebener sing dicethakaké ana ing kain léna alus sing ditenun nganggo benang biru, wungu lan abang sing ana ing gapura iku. Bebener kain léna alus sing ditenun nganggo benang biru, wungu lan abang dienggo ana ing Kémah Suci minangka gambaran sakan Injil banyu lan Roh sing wis dicethakaké kanggo kita ana ing Prajanjian Anyar, lan bebener iki sing nyethakaké Injil sing sejati. Lumantar buku iki, panjenengan bakal nemokaké bebener sing dicethakaké ana ing kain léna alus sing ditenun nganggo benang biru, wungu lan abang, lan panjenengan banjur bakal bisa pinanggih Gusti lumantar iman. Aku ngajak panjenengan padha pracaya marang Injil kang dicethakaké ana ing kain biru, kain wungu, lan kain abang sing ana ing Kémah Suci, lan kanthi mangkono duwé iman sing bisa nylametaké panjenengan saka sakabéhéng dosa panjenengan. 

 
Free Christian Books
    Printed Book List
    Javanese edition 9
 
 • About this book
 •  
 • Table of Contents
 •     About free book service
      How to request free books?
      FAQ
  View
  Basket
   

  register as a coworker
  Partner's Zone
     
  Copyright © 2001 - 2018 The New Life Mission. All Rights Reserved.